Nowe kierownictwo Rady i Zarząd PIIT

Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 22 kwietnia 2021 r. wybrano nowe kierownictwo Rady i Członków Zarządu oraz Członków Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.
W wyborach na Przewodniczącego Rady PIIT najwięcej głosów uzyskał Artur Wiza. Wiceprzewodniczącymi zostali: Andrzej Abramczuk oraz Michał Jaworski.
Gremium wybrało także 7 osób do Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które dołączyły do Andrzeja Dulki, powołanego na Prezesa PIIT na ostatnim Zgromadzeniu Izby w marcu 2021 r.
W skład zarządu weszli:
Marta Brzoza,
Jacek Falkiewicz,
Xawery Konarski,
Wiesław Paluszyński,
Mirosław Śmiałek,
Andrzej Olaf Wąsowski,
Teresa Wierzbowska.
Do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT zostały wybrane następujące osoby:
Tomasz Kulisiewicz
Konrad Marzęcki
Ireneusz Matusiak
Anna Piechocka
Artur Piechocki