Nowa platforma HPE przyspiesza migrację do chmury

Hewlett Packard Enterprise wprowadza HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework – platformę, przyśpieszającą wdrażanie innowacji przy wykorzystaniu wypróbowanych metodologii. Rozwiązanie umożliwia na umieszczanie obciążeń w dowolnym środowisku chmurowym, co zwiększa elastyczność i wydajność biznesową.

Świat jest hybrydowy

Większość danych jest nadal przechowywana lokalnie, a nie w chmurze publicznej. Z kolei analitycy spodziewają się szybkiego wzrostu ilości innych rodzajów danych, które są gromadzone, przetwarzane i zarządzane poza tradycyjnymi centrami danych czy chmurami publicznymi, tzn. na brzegu sieci. Według firmy badawczej Gartner do 2023 r. ponad 50 proc. danych będzie przetwarzanych na brzegu sieci. Jest to jednak wielkim wyzwaniem dla organizacji, aby zapewnić stałą łączność, zgodność i bezpieczeństwo danych przy rozsądnych kosztach w różnych lokalizacjach, w tym zdalnych. Potrzebna jest platforma i usługi, które pozwolą firmom zbudować model umożliwiający szybkie łączenie i komunikacje pomiędzy systemami i aplikacjami. Dzięki temu organizacje będą mogły zarządzać, chronić i wykorzystywać wszystkie swoje dane od brzegu sieci aż po chmurę.

Wykorzystanie pełnego potencjału chmury w dowolnej lokalizacji

HPE skupia się na zapewnieniu organizacjom możliwości dobrania „right-mix”, czyli odpowiednich rozwiązań przystosowanych do strategii hybrydowej, a także umożliwiających korzystanie z pełnego potencjału chmury. Takie podejście pomaga również w eliminacji ryzyka na drodze do transformacji cyfrowej poprzez wdrażanie modeli operacyjnych, które przetwarzają i analizują dane, oraz zapewniają ich ochronę i suwerenność w każdej lokalizacji.

Nowa platforma HPE oferuje organizacjom zestaw sprawdzonych metodologii, które pozwalają zidentyfikować krytyczne funkcje organizacji niezbędne do zbudowania optymalnego modelu operacyjnego chmury hybrydowej w odpowiedzi na indywidualne potrzeby biznesowe.

Proponowany przez HPE zestaw metodologii to najbardziej kompletna oferta spośród dostępnych na rynku, ponieważ nie skupia się wyłącznie na migracji do środowiska chmury publicznej, ale na szerszej transformacji, która obejmuje chmurę prywatną, publiczną i brzeg sieci. Platforma łączy w sobie unikalne doświadczenie HPE w obszarze usług, a także bazuje na sukcesach organizacji, które zdecydowały się na transformację środowiska IT.

HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework powstało na podstawie setek projektów, w których HPE pomogło organizacjom zidentyfikować obszary, które mają kluczowe znaczenie dla ich operacji pod kątem wdrażania skutecznego modelu chmurowego. Należą do nich: Strategia i Zarządzanie, Ludzie, Operacje, Innowacje, Aplikacje, DevOps, Dane i Bezpieczeństwo. Platforma pomaga oszacować poziom zaawansowania tych obszarów, a także porównać je względem innych organizacji oraz modelów branżowych. Ponadto pozwala opracować praktyczny plan działania, który zawiera wytyczne, jak sprostać wymaganiom i potrzebom na drodze modernizacji.

Uwalnianie wartości w dowolnym środowisku chmury

HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework wspiera organizacje w przejściu na chmurowy model operacyjny, bez względu na to, na jakim etapie się znajdują – czy chcą wykonać pierwszy krok, pracują nad optymalizacją istniejących modeli operacyjnych, czy też utknęły gdzieś pośrodku. Z rozwiązania skorzystały już setki organizacji z różnych branż, których celem było przyspieszenie wdrożenia lub optymalizacja chmurowych modeli operacyjnych. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

  • Globalna firma farmaceutyczna potrzebowała wsparcia przy uruchomieniu i rozwinięciu wewnętrznego programu chmury hybrydowej, którego celem było usunięcie barier na drodze do innowacji oraz zaspokojenie dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych. Platforma HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework pomogła organizacji w opracowaniu i wdrożeniu planu transformacji. Szczególny nacisk położony został na Strategię i Zarządzanie, DevOps, Operacje oraz Bezpieczeństwo. W rezultacie firma zwiększyła przejrzystość oraz standaryzację pomiędzy biznesem a środowiskiem IT, a nowe możliwości w zakresie zarządzania pozwoliły organizacji wdrożyć hybrydową platformę automatyzacji, która zaowocowała przyspieszeniem w obszarze innowacji oraz wprowadzania nowych produktów na rynek.
  • Międzynarodowa korporacja energetyczna oferująca zintegrowane usługi zdecydowała się na wdrożenie modelu chmury hybrydowej z myślą o zwiększeniu elastyczności i utrzymaniu pozycji lidera na rynku. Firma szybko zrozumiała, że zwiększenie elastyczności jest czymś więcej niż tylko wyzwaniem technologicznym i w konsekwencji pociąga szerszą zmianę modelu operacyjnego. Eksperci HPE zidentyfikowali krytyczne funkcje firmy wymagające przekształcenia, aby móc przenieść cały model operacyjny na wyższy poziom. Zmiana nastąpiła w obszarach Strategii i Zarządzania, Aplikacji oraz Operacji. Rozwiązanie HPE pomogło firmie skupić się na odpowiednich obszarach oraz obrać właściwą strategię hybrydową.
  • Duża firma ubezpieczeniowa potrzebowała pomocy w opracowaniu kompleksowej strategii chmury hybrydowej, która wspierałaby nowe platformy cyfrowe. HPE zostało zaangażowane do opracowania strategii i szczegółowego planu działania wykorzystującego HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework ze szczególnym naciskiem na obszary: Strategia i Zarządzanie, Aplikacje, DevOps, Ludzie i Bezpieczeństwo. Rozwiązanie umożliwiło uproszczenie wewnętrznych operacji, eliminując złożoność i kompleksowość wynikające z wdrażania chmury publicznej oraz przyspieszyło realizację strategii chmury hybrydowej.

Rola konsultingu oraz usług doradczych przy migracji do chmury hybrydowej

Migracja do chmury hybrydowej to skomplikowany proces, który wymaga umiejętnego wykorzystania metodologii, usług i modeli operacyjnych dostosowanych do każdej lokalizacji. HPE wspiera organizacje poprzez dostarczenie kompleksowych rozwiązań, które obejmują platformę HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework, usługi HPE GreenLake oraz szeroki ekosystem partnerów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), usług kolokacyjnych, dystrybutorów, a także tradycyjnych partnerów handlowych. HPE towarzyszy organizacjom na każdym etapie ich transformacji cyfrowej, dostarczając usługi doradcze, realizowane przez zespół ekspertów z HPE Pointnext Services.

Ekspercka wiedza, doświadczenie i przywództwo HPE pomogły już ponad 25 tys. organizacjom z różnych branż. Dzięki odpowiednio dobranym technologiom organizacje teraz mogą się cieszyć korzyściami z szybkiego wdrażania innowacji w dowolnej lokalizacji.