Luminor Bank wybiera chmurę IBM dla usług finansowych

Luminor Bank i IBM Services zawarły nową 5-letnią umowę w zakresie przyspieszenia cyfryzacji oraz zapewnienia wymogów regulacyjnych, ciągłego bezpieczeństwa i migracji infrastruktury IT banku do chmury IBM Cloud for Financial Services. W ramach współpracy z IBM Luminor zwiększy wykorzystanie chmury hybrydowej, technologii nowej generacji oraz rozwiązań cyfrowych w celu uzyskania lepszych wyników w procesach biznesowych, szybszego przetwarzania rozwiązań aplikacyjnych, elastyczności, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa i odporności.

Luminor to trzeci największy bank w krajach bałtyckich oraz w samej Estonii, utworzony w 2017 r. z połączenia działalności Nordea i DNB w krajach bałtyckich. Bank zrealizował kolejny etap transformacji w następstwie udanej migracji bazy klientów do nowej wspólnej platformy bankowej, wydzielonej osobno z systemów poprzednich banków założycielskich. W kolejnej fazie rozwoju Luminor skupi się na zwiększeniu satysfakcji klienta, cyfrowej transformacji i wzroście, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa i regulacji branżowych.

Luminor stworzy nową platformę cyfrową, która będzie kluczowym elementem wzrostu banku i rozwoju innowacji cyfrowych, wspierając tworzenie sprawnego oraz zgodnego z wymogami środowiska informatycznego. Platforma zostanie uruchomiona w chmurze IBM Cloud for Financial Services, zawierającej IBM Cloud Framework for Financial Services, tj. wbudowany zestaw zasad bezpieczeństwa i kontroli zgodności z regulacjami, pozwalających instytucjom finansowym na bezpieczne hostowanie kluczowych aplikacji i obciążeń. Platforma jest wyposażona również w rozwiązania branżowe confidential computing, takie same jak w ramach IBM Z, oraz usługi IBM Hyper Protect Services, oferujące technologię szyfrowania „Keep Your Own Key”, wspieraną przez najwyższy dostępny na rynku certyfikat w zakresie szyfrowania. Platforma umożliwia klientom kontrolę nad własnymi kluczami szyfrującymi, dzięki czemu są jedynymi, którzy mogą kontrolować dostęp do swoich danych.

W ramach umowy, IBM Global Business Services będzie świadczyć dla Luminor usługi oparte na wszechstronnej wiedzy branżowej w zakresie dostępu do innowacji technologicznych z obszaru chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa, które mogą zwiększyć zdolność do tworzenia nowych produktów i usług cyfrowych. IBM Global Technology Services będzie zarządzać operacjami informatycznymi Luminor w obszarze systemu core banking i platformy integracyjnej za pomocą modelu opartego na sztucznej inteligencji.

– To partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla banku Luminor, ponieważ wkraczamy w kolejny etap rozwoju naszego programu transformacji. Współpraca z IBM może znacząco poprawić naszą sprawność technologiczną i przyspieszyć cyfryzację biznesu. Przejście do IBM Cloud for Financial Services może pomóc udoskonalić nasze produkty i usługi dla klientów oraz wprowadzić innowacyjne i globalne produkty bankowe na bałtyckim rynku finansowym – powiedział Peter Bosek, prezes Luminor.

– Dzięki wykorzystaniu IBM Cloud for Financial Services, Luminor może przyjąć kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i spełnić wymogi zgodności z przepisami, jednocześnie koncentrując się na innowacjach i rozwoju biznesu z korzyścią dla swoich klientów – dodał Howard Boville, Senior Vice President, IBM Hybrid Cloud.

IBM jest dostawcą rozwiązań chmury hybrydowej, analityki danych i sztucznej inteligencji dla globalnego sektora usług finansowych. Poza instytucjami finansowymi ekosystem IBM Cloud for Financial Services obejmuje ponad 75 niezależnych dostawców oprogramowania (ISVs), którzy zgodzili się na dołączenie do tej platformy swoich rozwiązań i usług w chmurze.