Lokalne sieci energetyczne mogą pomóc w dekarbonizacji ciepłownictwa i chłodnictwa w UE

Nowy raport opublikowany przez Uniwersytet w duńskim Aalborg pokazuje, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej mogą zdekarbonizować sektor ciepłowniczy i chłodniczy do roku 2050 poprzez połączenie lokalnych sieci elektrociepłowniczych z systemami optymalizującymi wykorzystanie energii.

Ciepłownictwo i chłodnictwo odpowiedzialne są za 50 proc. zapotrzebowania na energię w UE. Dlatego też optymalizacja wykorzystania energii w tych sektorach będzie miała ogromne znaczenie w procesie realizacji unijnego celu, czyli osiągnięcia zerowego poziomu emisji do roku 2050. Lokalne sieci energetyczne mogą się znacznie do niego przyczynić. Gdyby kraje członkowskie stworzyły 21,5 tys. nowych sieci ciepłowniczych połączonych z inteligentnymi systemami zarządzania energią, dekarbonizacja ciepłownictwa i chłodnictwa w UE do roku 2050 nie tylko stałaby się rzeczywistością, ale również przeprowadzona byłaby w ekonomiczny sposób.

To tylko jeden z ważnych wniosków opublikowanych w raporcie, którego sponsorem były firma Danfoss oraz francuska firma Engie z sektora użyteczności publicznej. Jego celem było odnalezienie sposobu na dekarbonizację ciepłownictwa i chłodnictwa w UE. Według niego oszczędność energii będzie znacząca głównie dzięki połączeniu lokalnych sieci elektrociepłowniczych z systemami optymalizującymi wykorzystanie energii.

– Wnioski z raportu to bardzo dobra wiadomość dla tych z nas, którzy czynią starania zmierzające w kierunku zapobieżenia negatywnym skutkom zmian klimatycznych – powiedział Lars Tveen, prezes Danfoss Heating. – Dzięki nim zyskaliśmy swoisty plan działań wytyczającą działania, jakie należy podjąć w celu dekarbonizacji ciepłownictwa przy pomocy efektywnych lokalnych sieci elektrociepłowniczych. Technologie dostępne już dziś są w stanie nie tylko przeprowadzić proces dekarbonizacji, lecz również dokonać tego w sposób ekonomiczny. Musimy jednak zacząć działać natychmiast. Danfoss jest w stanie wesprzeć ten proces przy użyciu produktów i rozwiązań, które pozwolą na najbardziej efektywną energetycznie optymalizację lokalnych sieci elektrociepłowniczych.

Dla przykładu, sieci elektrociepłownicze wykorzystujące niskie temperatury mogą przyczynić się do oszczędności energii rzędu 120 terawatów rocznie, czyli sumie ilości energii wykorzystywanej dziś przez sieci elektrociepłownicze w Niemczech i Danii. Temperatura wody w tego typu sieciach to jedynie ok. 50° Celsjusza, podczas gdy tradycyjne sieci podgrzewają wodę do 70-120 stopni. Zmiana ta pozwala na optymalizację systemów oraz wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł energii, takich jak wody geotermalne czy ciepło odlotowe.

Oszczędności sięgną miliardów euro rocznie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę koszt wybudowania nowych sieci elektrociepłowniczych.

– Zerowa emisja netto w Europie jest zdecydowanie osiągalna i to w sposób efektywny kosztowo – powiedział Brian Vad Mathiesen, profesor in Katedrze Planowania Energetycznego i Systemów Energii Odnawialnej na Uniwersytecie w Aalborg. – Wymaga to jednak zmian prawnych. Według przeprowadzonych przez nas badań, do roku 2050 potrzebujemy w Europie ponad 21,5 tysiąca nowych lokalnych sieci ciepłowniczych oraz ogromnych inwestycji we właściwe przystosowanie budynków. Mam nadzieję, że nowa Komisja z Ursulą von der Leyen na czele uczyni z inteligentnych systemów energetycznych łączących sieci elektryczne, ciepłownicze i gazowe najważniejszą częścią europejskiego Nowego Zielonego Ładu (ang. Green New Deal) oraz szczytu COP25 w Madrycie.

Danfoss wytwarza szeroką gamę produktów i rozwiązań umożliwiających sterowanie wykorzystaniem energii oraz zmniejszenie jej wykorzystania w lokalnych sieciach elektrociepłowniczych, a także budynkach, w tym podstacje, komponenty pomp ciepła, wymienniki ciepła, sprzęt monitorujący czy zawory. Inteligentne systemy energetyczne wykorzystują synergie takich sektorów jak elektryczny, ciepłowniczy i transportowy w celu minimalizacji zużycia energii oraz umożliwienia większego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Energia ta może pochodzić z takich źródeł jak panele słoneczne, farmy wiatrowe, spalarnie odpadów, nadwyżki ciepła z zakładów przemysłowych itp. Lokalne sieci elektrociepłownicze mogą pozyskiwać energię ze wszystkich tych źródeł i dystrybuować ją w sposób efektywny energetycznie i pod względem kosztów.