Kursy i szkolenia online – hit czy kit?

Minione kilkanaście miesięcy przyniosło znaczące zmiany nie tylko w sposobach pracy, ale także metodach rozwoju zawodowego. Znakiem czasów jest wzrost popularności kursów i szkoleń online – podczas swojej całej kariery brało w nich udział blisko 2/3 Polaków badanych przez Pracuj.pl. Według raportu „Cyfrowa ewolucja kariery” dostęp do tych form edukacji w miejscu pracy stanowi ważny atut pracodawcy dla 62 proc. badanych.

Zdolni do zdalnej wiedzy

W minionych kilkunastu miesiącach spotykaliśmy się często z hasłem „nauka zdalna”. Najczęściej wymieniane było ono w kontekście uczniów i studentów. Tymczasem zyskujące dynamicznie na popularności praca zdalna i hybrydowa sprawiły, że do przestrzeni wirtualnej przeniosły się także różnorodne zawodowe szkolenia. Co więcej, w obliczu panujących pandemicznych obostrzeń kursy online stały się dla części pracowników jedyną dostępną formą zwiększania kwalifikacji. Według raportu firmy ON24, globalne wykorzystanie webinariów do celów szkoleniowych wzrosło w trakcie pandemii aż o 162 proc.

Zawodowa nauka online mile widziana

Szkolenia to po konferencjach biznesowych druga dziedzina, która przeszła – zwłaszcza w minionym roku – ogromną rewolucję w minionym roku. Jak do tej formy nabywania wiedzy odnoszą się badani? 6 na 10 Polaków postrzega pozytywnie szkolenia i kursy online (59 proc.), nieco mniej niż co trzeci ma do nich neutralne podejście (30 proc.), a tylko co dziesiąty odnosi się do nich negatywnie. Co ciekawe, negatywny stosunek występował nieco częściej w najmłodszej grupie wiekowej (18-24) – wyrażało go w niej 16 proc. respondentów.

Do powszechnie wymienianych zalet szkoleń i kursów online, decydujących o ich przeważającej dobrej ocenie, należą m.in. łatwość udziału z dowolnego miejsca czy niewielkie wymogi uczestnictwa – zazwyczaj wystarczy łącze internetowe i dostęp do laptopa/smartfona, znacznie rzadziej – instalacja odpowiedniego oprogramowania. Minusem jest natomiast brak bezpośredniego kontaktu czy relacji z prowadzącym, a także trudności ze skupieniem się na wirtualnym szkoleniu przez część uczestników – utrudnione jest np. prowadzenie dialogu czy zadawanie pytań.

Konstancja Zyzik, Menadżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj, zauważa, że w przypadku ewolucji szkoleń i kursów online mamy do czynienia z podobnymi procesami, które obserwujemy w przypadku pracy zdalnej.

– Wybuch pandemii koronawirusa i pierwszy lockdown stanowiły duży szok także dla osób odpowiedzialnych za rozwój kompetencji pracowników. Choć przecież jeszcze przed początkiem 2020 r. żyliśmy w mocno zdigitalizowanym świecie, wielu z działań szkoleniowych nie mogliśmy sobie wyobrazić w formule online. Jednak ubocznym wynikiem trudnego ćwiczenia, jakim było nagłe przeniesienie wielu firm do pracy zdalnej, okazało się uświadomienie sobie stojących za nią możliwości. Nie inaczej jest w wypadku szkoleń i kursów online. O ile niektóre praktyczne czy specjalistyczne szkolenia wymagają obecności „na miejscu”, o tyle część z nich raczej na trwałe mocniej osadzi się w formie cyfrowej lub hybrydowej – komentuje Konstancja Zyzik.

Szkolenia przyciągają kandydata

O ile jednak ogromny wzrost popularności szkoleń online i webinarów jest faktem, o tyle nadal istnieje spora grupa pracowników, którzy nigdy nie mieli z nimi do czynienia w pracy. Przyznała się do tego ponad jedna trzecia Polaków (37 proc.) badanych przez Pracuj.pl. Prawidłowością zaobserwowaną przez badaczy był fakt, że udział takich respondentów malał wraz z poziomem wykształcenia. Brak doświadczeń z kursami online deklarowało 54 proc. osób z wykształceniem podstawowym, wśród absolwentów uczelni było ich już tylko 20 proc.

Brak szkoleń online i webinariów w części firm, deklarowany przez badanych Polaków, może być problemem w przypadku procesów rekrutacyjnych. Dostęp do darmowych form doskonalenia kompetencji zawodowych online jest bowiem ważnym atutem pracodawcy dla większości kandydatów. 62 proc. z nich przyznaje, że informacja o gwarantowaniu pracownikom przez firmę szkoleń i kursów online dodatkowo zachęciłaby ich do wzięcia udziału rekrutacji. To zachęcający atut pracodawcy szczególnie dla respondentów w wieku 25-34 lat, a także osób z wykształceniem wyższym – wśród obu grup 69 proc. byłoby bardziej chętne do aplikowania, jeśli firma gwarantowałaby im dostęp do darmowych szkoleń i kursów.

– Wraz z dojrzewaniem rynku pracy kandydaci w Polsce coraz uważniej przyglądają się ofercie benefitów, jaką przedstawiają im potencjalni pracodawcy. Przytaczane często owocowe czwartki czy karty na siłownię wciąż potrafią być interesującym elementem oferty, ale osoby szukające pracy coraz częściej weryfikują, czy nowe miejsce da im możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego kursy i szkolenia online stają się coraz częściej cenionym benefitem. Dzięki nowym doświadczeniom i nabytej sprawności w prowadzeniu nauki zdalnej przez firmy, przed pracownikami otwiera się wiele nowych możliwości. Pracodawcy to dostrzegają. Oczywiście część z nich już przed pandemią dysponowało dostępem do rozbudowanych platform szkoleniowych, ale procesy popularyzacji nauki online w ostatnich kilkunastu miesiącach przyspieszyły – komentuje Konstancja Zyzik.

Chętniej płacimy czasem, rzadziej – pieniędzmi

Każde szkolenie lub kurs wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu. Pracownicy muszą zrobić sobie przerwę od codziennych obowiązków, wyrwać z kalendarza kilka godzin, czego ceną często jest spiętrzenie spraw do załatwienia. Większość z nich zdaje sobie jednak sprawę, że systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest konieczne w dzisiejszych czasach. 61 proc. badanych uważa, że szkolenia i kursy online są dobrą formą podnoszenia swoich kompetencji, a tylko co czwarty (25 proc.) uważał je za mniej wartościowe od szkoleń „na żywo”.

Jak te deklaracje przekładają się jednak na gotowość do poświęceń? Jak wynika z badań, 65 proc. respondentów byłoby skłonnych poświęcić swój prywatny czas na kurs online, gdyby przyniósł im większe szanse na lepszą pracę. Badani wyraźnie rzadziej byli natomiast skłonni na wydanie prywatnych pieniędzy na taki kurs – taką deklarację składał równo co drugi badany. Co interesujące, gotowość do ponoszenia kosztu czasu i pieniędzy za takie szkolenia deklarowali najrzadziej najmłodsi badani (18-24 lata) – choć różnice między grupami nie były bardzo wysokie i wynosiły po kilka procent.

Nowa wiedza w cyfrowym otoczeniu

Raport Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery” pokazuje, jak intensywnie zmienia się otoczenie zawodowe Polaków w obliczu postępu technologii. Rosnąca popularność i znaczenie kursów i szkoleń online to kolejny z wielu aspektów nabywania przez pracowników kompetencji cyfrowych, a w przypadku firm – tworzenia bardziej elastycznych, nowoczesnych miejsc pracy dostosowanych do nowych stylów wykonywania zadań przez zespoły.

Jak zauważył w komentarzu do raportu Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, wokół nas wciąż toczy się debata o kompetencjach cyfrowych Polaków, wykraczająca poza ściśle rozumianą branżę nowych technologii. Kursy i szkolenia online mogą być bardzo ważnym motorem budowy społeczeństwa posiadającego kompetencje przyszłości.

Raport „Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków” oparty został na wynikach badania przeprowadzonego w styczniu 2021 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego) na próbie 1051 osób, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 lat pod względem płci, wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości.