Konferencja: Ekspert zewnętrzny i biegły w projektach i sporach IT

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza 24 marca 2021 r. na konferencję w formule online o roli zewnętrznego eksperta i biegłego w projektach i sporach IT. Jej celem jest podnoszenie świadomości o wartości i znaczeniu udziału zewnętrznych ekspertów w realizacji projektów informatycznych.

Zarówno w wykładach, jak i panelu dyskusyjnym prelegenci podkreślą rolę eksperta zewnętrznego we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięć informatycznych, w szczególności na ich wczesnych etapach. Pokażą jak wiedza, doświadczenie i kompetencje zewnętrznego eksperta mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyk i usprawnienia realizacji projektu w założonym czasie i budżecie.

Wydarzenie organizowane jest przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Konferencji swojego patronatu instytucjonalnego udzieliła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a patronatu medialnego Wydawnictwo C.H.Beck.

Program konferencji:
https://konferencja.pti.org.pl/?page_id=12