Jak COVID-19 zmienia polski rynek ICT – najnowsze prognozy IDC

Według specjalnego wydania IDC Worldwide Black Book Live Edition, opublikowanego przez International Data Corporation (IDC), całkowite wydatki na rynku ICT w Europie nadal spadają i oczekuje się, że w tym roku spadną o 5,1 proc. rok do roku do kwoty 923,49 mld USD. W porównaniu do lutowego wydania Black Book Live Edition prognozowana wartość rynku ICT zmniejszyła się o 75,81 mld USD.

– Od początku kryzysu uważnie śledzimy dane i aktualizujemy je obecnie co 3 tygodnie. Wyraźnie też widzimy pogłębiający się spadek nastrojów wśród decydentów. Obecna sytuacja stwarza ogromną szansę na przyspieszenie procesu transformacji w organizacjach i wdrożenie nowych modeli pracy zdalnej i zespołowej, obsługi klientów oraz zmianę formuły działania – przestawienie się na sprzedaż i promocję online. Jednak wzrost popytu na rozwiązania do tego konieczne – takie jak chmura, narzędzia do zarządzania rozproszonym zespołem i do pracy zdalnej czy bezpieczeństwo zdalnego dostępu do sieci, nie zrównoważy w krótkim okresie spadku na rynku infrastruktury IT. Do tego kryzys wyhamowuje wszystkie projekty długofalowe, co też znacząco wpłynie na wynik w najbliższych miesiącach – mówi Ewa Lis-Jeżak, Dyrektor Zarządzający IDC Polska i Kraje Bałtyckie.

Prognozy sprzed pandemii a obecna sytuacja w Polsce

Aktualne prognozy wskazują, że wartość rynku IT w Polsce spadnie o 5,5 proc. Jeszcze w styczniu br. prognozy wskazywały na 6-proc. wzrost. Pomimo widocznych wzrostów w niektórych technologiach, takich jak narzędzia do pracy zdalnej, bezpieczeństwo czy usługi chmurowe, w większości segmentów branży IT widać spadki. Rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ma szanse skurczyć się w tym roku bardziej niż ich PKB. Niepewność gospodarcza oraz wstrzymanie dużych projektów spowodują w tym roku spadek na rynku usług IT w Europie o 3,82 proc., hardware o 12,5 proc. i software o 4 proc.

Znaczne zmniejszenie wydatków na urządzenia

Całkowite wydatki na sprzęt, w tym komputery i telefony, ulegną w tym roku znacznemu zmniejszeniu. Zaobserwowano co prawda w I kwartale 2020 r. 5-proc. wzrost sprzedaży sprzętu komputerowego, jednakże Polacy kupowali tańsze urządzenia, co ostatecznie przełożyło się na 4-proc. spadek wartości tego rynku. Dodatkowo na wyniki producentów komputerów w II kwartale wpłynie rządowy projekt Cyfrowa Szkoła – dwie transze po 186 i 180 mln zł przeznaczone na zakup łącznie ponad 100 tys. notebooków dla uczniów i nauczycieli, który został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pierwsze półrocze będzie więc na plusie, jednak w całym roku przewiduje się spadek sprzedaży komputerów PC, laptopów i tabletów o ok. 5 proc.. Inne kategorie sprzętu, takie jak serwery czy macierze, odnotują spadek o 2,1 proc. Wcześniejsza prognoza przewidywała wzrost o 4,2 proc. W styczniu prognozy IDC zakładały wzrost sprzedaży smartfonów w Polsce aż o 15,6 proc. Teraz w najbardziej prawdopodobnej prognozie spadek ten wyniesie ok. 9,9 proc. Powodów jest kilka, w tym m.in. opóźnienia w dostawach czy przesunięcia premier nowych modeli. Opóźnia się również termin wprowadzenia sieci 5G w Polsce, w tym aukcja na częstotliwości dla operatorów. Wśród tabletów odnotowano największe spadki, bo aż o 39 proc. Stało się tak mimo dostawy w I kwartale tego roku 20 tys. tabletów do Poczty Polskiej.

Wydatki na infrastrukturę – wzrost inwestycji w IaaS o 21,36 proc.

Według badania „IDC European Survey – Impact of Covid-19 on European ICT Market and Ecosystem, March 2020” wśród polskich użytkowników, 50 proc. z nich planuje utrzymać wydatki na usługi IaaS, PaaS i SaaS, a jedna piąta przewiduje, że wydatki te mogą nawet wzrosnąć w stosunku do planowanych budżetów. Około 30 proc. respondentów planuje wydać mniej, niż planowało. Przewiduje się, że całkowite wydatki na oprogramowanie spadną, ponieważ firmy opóźniają nowe projekty i wdrożenia aplikacji. Jednakże coraz więcej danych będzie przechowywanych, zarządzanych i analizowanych w chmurze. Bardzo pozytywne wyniki za I kwartał największych globalnych dostawców usług w chmurze pozwalają mieć nadzieję na dalszy wzrost tego rynku. Chmura dzięki szybkiej dostępności i skalowalności jest dobrym modelem zakupu IT w czasie rynkowej niepewności i konieczności szybkiego korygowania budżetów IT. Oczekuje się, że inwestycje w IaaS w Europie wzrosną w tym roku o 21,36 proc., rynek PaaS i SaaS również będzie rósł dwucyfrowo. Zapewnienie większej elastyczności, praca zdalna czy zarządzanie rozproszonymi zespołami to teraz priorytet w zachowaniu ciągłości biznesowej.

Rynek oprogramowania odnotowuje straty

Zamiast prognozowanego jeszcze w styczniu br. wzrostu o 4,5 proc. na rynku oprogramowania oczekujemy spadku o 2,5 proc. Jednocześnie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT czy automatyzacji procesów typu Robotic Process Automation należą do kategorii, które będą utrzymywały sprzedaż na tym samym poziomie, a nawet wzrosną. Na wyniki rynku oprogramowania znaczący negatywny wpływ może mieć sytuacja w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które są dużo podatniejsze na zagrożenia, jakie niosą ze sobą gospodarcze zawirowania. Dodatkowo blokowane są duże, nowe projekty, które były wcześniej planowane w największych przedsiębiorstwach.

Stabilizacja rynku ICT w 2021 r.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której znoszone są niektóre ograniczenia, pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego mogą być widoczne z początkiem 2021 r. Będzie ono wynikało głównie z większego popytu na infrastrukturę jako usługę (IaaS), a w dalszej kolejności z popytu na sprzęt i oprogramowanie. Powrót rynku usług IT do poziomu przed COVID-19 zajmie więcej czasu.