IBM LinuxONE zwiększa szybkość operacji Nowego Stylu

Nowy Styl, europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych, wybrał technologię IBM LinuxONE, aby scentralizować systemy informatyczne firmy i przyspieszyć operacje biznesowe nawet o 430 proc.

Dynamiczny rozwój Nowego Stylu zwiększył potrzebę konsolidacji wielu systemów działających w różnych środowiskach w sześciu przejętych zakładach produkcyjnych i kilkunastu centrach dystrybucyjnych. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie i Turcji. Wśród nowych wyzwań znalazły się przede wszystkim najwyższe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych, standaryzacji automatyzacji produkcji oraz usprawnienie logistyki i operacji finansowych.

Chcąc sprostać tym zadaniom, Nowy Styl dokonał kluczowych inwestycji w infrastrukturę IBM LinuxONE i IBM FlashSystem 5100, aby uzyskać nowe funkcjonalności w zakresie szyfrowania danych na każdej warstwie, wysoką wydajność systemów dyskowych IBM FlashSystem, topologię wysokiej dostępności – HyperSwap, co gwarantuje niezakłócony dostęp do danych i dostępność infrastruktury na poziomie 99,999 proc.

Instalacja platformy IBM LinuxONE wesprze wiele krytycznych procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy – od w pełni zrobotyzowanych i automatycznych linii produkcyjnych przez logistykę i magazynowanie po finanse, e-commerce oraz generowanie raportów sprzedaży. IBM LinuxONE umożliwi centralizację systemu ERP, pozwalając skrócić przestoje serwisowe i podnieść dostępność działających w firmie rozwiązań informatycznych.

– Jesteśmy pod wrażeniem szybkości, z jaką IBM LinuxONE skraca czas odpowiedzi systemu głównego i ułatwia dostęp do danych przedsiębiorstwa zbieranych w czasie rzeczywistym. Możliwości maszyny w tym zakresie są niewiarygodnie duże – mówi Piotr Ziemiański, zastępca dyrektora IT ds. infrastruktury i wsparcia, Nowy Styl. – Oczekujemy znacznego usprawnienia przepływu informacji w ramach grupy oraz zwiększenia efektywności, skali i zasięgu naszych działań – dodaje.

W wyniku przeprowadzonej analizy po migracji systemów do rozwiązania IBM LinuxONE nastąpiło skrócenie czasów wykonywania operacji między 2,6 a 15,3 razy przy wykorzystaniu takiej samej liczby licencji przy 4-krotnie mniejszej utylizacji zasobów CPU.

– Nowy Styl to firma, która skutecznie realizuje strategię wzrostu na globalnych rynkach, wyprzedzając potrzeby swoich klientów – mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. – Wybór superszybkiej, otwartej technologii IBM LinuxONE i IBM Storage jeszcze bardziej przyśpieszy dalszy, dynamiczny rozwój technologiczny całej organizacji – dodaje.

Projekt integracji głównych obszarów firmy przy użyciu IBM LinuxONE obejmie w sumie 2500 użytkowników. Nowy system usprawni pracę finansistów, logistyków, projektantów nowych wzorów, korzystających z systemów graficznych do generowania dokumentacji rysunków i struktur.