IBM C-Suite Study: polscy liderzy budują przewagę rynkową dzięki danym

IBM opublikował wyniki 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”, które objęło 13,5 tys. firm będących liderami swoich branż z 98 krajów, w tym z Polski. Jego celem było określenie sposobu, w jaki wiodące na świecie firmy osiągają rynkową przewagę poprzez realizację strategii biznesowych opartych na danych. Badanie IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics objęło firmy z 20 różnych branż, w tym 220 polskich firm. Według raportu w ciągu najbliższych 2-3 lat wiodące firmy, zwane Torchbearers, planują szerokie inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby efektywnie wykorzystywać wartość z gromadzonych danych

Z badania wynika, że istnieje grupa przedsiębiorstw wiodących (Torchbearers) najbardziej skutecznych w korzystaniu z danych w celu osiągania wyników rynkowych, dzięki zintegrowaniu strategii zarządzania danymi ze strategią biznesową. W porównaniu ze światową średnią, przedsiębiorstwa z Polski należy uznać pod tym względem za innowacyjne – grupa Torchbearers stanowi aż 15 proc., w porównaniu do 9 proc. w skali światowej. W badaniu wskazano również, że Torchbearers osiągają o 63 proc. lepsze wyniki w zakresie wzrostu przychodów oraz 84 proc. lepsze wyniki pod kątem rentowności od innych firm.

Badanie wykazało, że zdobycie pozycji lidera rynku jest najczęściej osiągane wtedy, gdy organizacja buduje przewagę rynkową w oparciu o wysoki poziom zaufania do danych, w trzech kluczowych obszarach: swoich klientów, własnych procesów biznesowych i pracowników oraz dzieląc się danymi w ramach swojego ekosystemu.

83 proc. Torchbearers w Polsce nie ma obaw w korzystaniu z danych i jest przekonanych, że dane pomagają tworzyć przewagę rynkową i umacniają poziom zaufania klientów. Liderzy ci mają głębokie zrozumienie, że budowanie zaufania w relacjach z klientami ma wymiar strategiczny i ciężko pracują, aby na nie zapracować i je utrzymać.

Torchbearers lepiej testują też nowe modele biznesowe i podejmują decyzję o wejściu na nowe rynki. 81 proc. z nich wykorzystuje dane do tworzenia nowych strategii rynkowych (o 98 proc. więcej niż pozostali uczestnicy rynku), a 72 proc. wykorzystuje je do podejmowania świadomych decyzji o wejściu na nowe rynki (o 100 proc. więcej niż pozostali uczestnicy rynku).

– Badanie wykazało, że grupa najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm, zdefiniowana jako Torchbearers, znacząco przyśpiesza, wdrażając strategię opartą na wartości płynącej z danych. Rozumieją oni, że przejrzystość, wzajemność oraz wiarygodność są kluczowymi elementami zdobywania zaufania klientów – tłumaczy Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie. – Kolejną rekomendacją płynącą z badania jest przypisanie danym strategicznego znaczenia oraz wykorzystywanie danych w celu budowania doświadczenia klienta – dodaje.

Polscy Torchbearers w poszukiwaniu wartości płynących z danych

Torchbearers w Polsce wiedzą, że budowanie zaufania do danych rozpoczyna się od pracy wewnątrz organizacji, dzięki tworzeniu rzetelnych systemów zarządzania informacją. 86 proc. Torchbearers uważa, że dzieli się z pracownikami danymi w efektywny sposób.

Badanie pokazuje też, że dla Torchbearers sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są kluczem do pozyskania nowej wartości z gromadzonych danych. 74 proc. z nich planuje w ciągu najbliższych 2-3 lat duże inwestycje w sztuczną inteligencję (AI), w tym uczenie maszynowe.

Jednym z największych wyzwań jest wykorzystanie wartości z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, przy czym 62 proc. polskich Torchbearers potrafi już wyciągać wnioski z obu rodzajów tych danych.

70 proc. polskich Torchbearers spodziewa się rozbudowania sieci partnerskiej, w ramach której zamierza dzielić się danymi w bezpieczny sposób.

W analizie otwartych pytań 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage” wykorzystano możliwości sztucznej inteligencji IBM Project Debater opierającej się na systemie IBM Watson.