Europa inwestuje w technologie zmieniające model pracy

Nakłady na cyfrową transformację pracy w Europie w 2021 r. przekroczą 145 mld dolarów – wynika z analizy „Worldwide Future of Work Spending Guide” opublikowanej przez International Data Corporation (IDC).

Według przewidywań analityków IDC, jedna trzecia tych nakładów, blisko 46 mld dolarów (39 mld euro), będzie przeznaczona na inwestycje sprzętowe obejmujące roboty, drony, urządzenia Internetu Rzeczy, jak również korzystanie z infrastruktury jako usługi. Zdaniem ekspertów, inwestycje w oprogramowanie oraz usługi IT sięgną odpowiednio 37 mld dolarów (31 mld euro) i 27 mld dolarów (ok. 23 mld euro). Resztę stanowiły inwestycje w „pozostałe” obszary.

Inwestycje w tym obszarze to efekt pandemii COVID-19, która przyspieszyła wdrożenie nowych modeli pracy, w tym pracy zdalnej i domowej przy wykorzystaniu tzw. Trzeciej Platformy IT łączącej technologie mobilne, media społecznościowe, przetwarzanie chmurowe, Internet Rzeczy i analizę big data. Zdaniem IDC, dla europejskich organizacji oznacza to konieczność inwestycji w trzy filary cyfrowej transformacji w tej dziedzinie: otoczenie i środowisko pracy, zaangażowanie pracowników i kulturę pracy oraz lepsze współdziałanie ludzi i technologii.

Dokument „Worldwide Future of Work Spending Guide”, opublikowany w czerwcu 2021 r., ocenia i mierzy możliwości inwestycyjne związane z tymi trzema filarami. Zawiera ponad 20 przykładów wdrożeń technologii związanych z transformacją pracy obejmujących 19 różnych branż przemysłu i usług w Europe Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej.

Z dokumentu przygotowanego przez IDC wynika, że w Europie Środkowej i Wschodniej inwestycje w transformację modelu pracy wzrosną w 2021 r. o 13 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach wzrost inwestycji szacowany jest na 15 – 16 proc. W naszym regionie będzie on jednak nieco niższy niż w Europie Zachodniej, gdzie przewidywany wzrost nakładów na technologie Future of Work rok do roku ma sięgnąć 16 proc. w 2021 r. i 18 proc. w 2023 r.

Największe inwestycje związane będą z filarem kultury pracy (17 proc. rok do roku), a następnie ze współdziałaniem ludzi i technologii oraz środowiskiem pracy – przewidują analitycy IDC. Zdaniem autorów dokumentu, w całej Europie w 2021 r. szczególnie istotne będą inwestycje w rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych. IDC szacuje, że wzrost nakładów w tej dziedzinie w stosunku do 2020 r. sięgnie aż 37 proc.

– Zarówno w naszym regionie, jak i w Europie Zachodniej, to sektor finansowy będzie liderem inwestycji w technologie Future of Work. Wzrost poziomu nakładów na transformację pracy będzie dwucyfrowy w tym oraz w kilku kolejnych latach – mówi Edyta Kosowska, analityk rynku software w IDC Poland. – W tym sektorze najistotniejszymi obszarami inwestycji będą inteligentna automatyzacja procesów, wirtualna rzeczywistość i rzeczywistość rozszerzona, bezpieczeństwo oraz technologie ułatwiające zdalną współpracę.