Epidemia koronawirusa – wzrasta ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw

W analizie przygotowanej przez Françoise Huang, starszą ekonomistkę w Euler Hermes, i Ludovica Subran, głównego ekonomistę w Allianz i Euler Hermes, wynika m.in., że osłabienie wzrostu chińskiego PKB może wynieść ok. 1 punktu procentowego r/r, a to może skutkować zakłóceniami w zakresie niektórych łańcuchów dostaw.

Opublikowane wartości indeksów PMI za styczeń nie odzwierciedlają jeszcze skali obaw gospodarczych związanych z trwającą w Chinach epidemią. Indeks PMI dla przemysłu obniżył się do poziomu 50 (z 50,2 odnotowanego w grudniu), natomiast nieprodukcyjny wskaźnik PMI wzrósł do 54,1 (z 53,5). Tak niewielka zmiana wynika z faktu, że badanie zakończono 20 stycznia, czyli wtedy, gdy epidemia dopiero zaczęła przyciągać uwagę opinii publicznej. Oczekuje się, że badania przeprowadzone w lutym lepiej uchwycą gospodarcze skutki epidemii. Uważają, że wpływ epidemii na gospodarkę Chin i reszty świata będzie dość istotny.

Rynki wyraźnie zareagowały na epidemię. W odróżnieniu od sytuacji związanych z ryzykiem politycznym spokojna postawa banków centralnych nie okazała się wystarczająca dla uspokojenia reakcji rynku. Na rynkach akcji widoczna była korekta w stosunku do wcześniejszych, wyśrubowanych poziomów, natomiast indeksy MSCI World, APAC [regionu Azji i Pacyfiku] oraz China spadły odpowiednio o 1,8 proc., 4,7 proc. i 8,5 proc. w porównaniu z wartościami odnotowanymi 20 stycznia. W największym stopniu ciężar spadków ponoszą branże, które najprawdopodobniej bezpośrednio odczują wpływ epidemii – branżowe składniki indeksu MSCI World dla linii lotniczych, branży odzieżowej i dóbr luksusowych oraz hoteli, restauracji i rekreacji spadły od 20 stycznia odpowiednio o 6,9 proc., 6,4 proc. i 4,7 proc.

Łańcuch dostaw z zakłóceniami

Przedłużająca się przerwa w aktywności Chin może skutkować zakłóceniami w zakresie niektórych łańcuchów dostaw, takich jak łańcuchy w branżach wyrobów chemicznych, sprzętu transportowego, tekstyliów i elektroniki. W prowincji Hubei najważniejszymi gałęziami przemysłu są chemiczne i niemetaliczne wyroby mineralne (22 proc. produkcji przemysłowej brutto w prowincji) oraz sprzęt transportowy (18 proc.). Warto zauważyć, że prowincja Hubei odpowiada za 9 proc. całkowitej produkcji pojazdów silnikowych w Chinach. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień wzajemnych powiązań między przemysłem samochodowym a resztą gospodarki, epidemia będzie prawdopodobnie miała znaczący wpływ na większość rodzajów działalności przemysłowej.

Wysoki stopień integracji chińskiej gospodarki z globalnymi łańcuchami dostaw oznacza, że epidemia ta prawdopodobnie będzie miała szersze skutki poza granicami kraju. Sektory: włókienniczy, komputerowy i elektroniczny są szczególnie narażone na zakłócenia występujące w Chinach, ponieważ wartość dodana w tych sektorach chińskiej gospodarki stanowi odpowiednio 19 proc. i 17 proc. produkcji światowej. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski poziom stanów magazynowych w sektorze elektronicznym, możliwe jest wystąpienie niedoborów. Pierwszą piątkę gospodarek najbardziej uzależnionych od Chin stanowią: Tajwan (5 proc. lokalnej produkcji wykorzystuje chińskie środki produkcji), Korea Południowa (4 proc.), Holandia (3 proc.), Węgry (3 proc.) i Indonezja (3 proc.).