Dziś łatwiej znaleźć pracę niż rok temu. IT rekrutuje pełną parą i szuka nowych biur

Na początku pandemii co trzeci pracodawca z branż IT, usług dla biznesu i produkcji zamroził nowe rekrutacje. Dziś ten odsetek wynosi tylko 16 proc., co oznacza spadek o 18 pp. rok do roku. Większość pracodawców, bo już 3 na 4 deklaruje, że zatrudnia bez zmian. Ze względu na postępującą automatyzację oraz popularyzację pracy zdalnej, najbardziej aktywne w kwestii rekrutacji nowych pracowników są firmy z branży IT – wynika z raportu „Rynek pracy: rok z koronawirusem” zrealizowanego przez Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE. W 2020 r. branża technologiczna odpowiedzialna była za wynajem ponad 330 tys. mkw. biur w Polsce.

– Na początku pandemii firmy koncentrowały się na odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Organizowano pracę zdalną, trwały negocjacje umów i opłat. Rekrutacje zeszły na dalszy plan, zwłaszcza że nie sprzyjała im wysoka niepewność, która towarzyszyła prawie każdej organizacji. Dzisiaj, po roku funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości, firmy zaczynają wracać do planów, które wcześniej były zawieszone i więcej zatrudniają. Szczególnie widoczne jest to w sektorze IT i technologii. Firmy z branży technologicznej odpowiedzialne były w ub.r. za niemal 1/3 wszystkich transakcji na rynku biurowym w Polsce, a w miastach regionalnych za ponad 40 proc. wynajętej powierzchni. Łącznie w 2020 r. zagospodarowały w Polsce ponad 330 tys. mkw. biur – mówi Jan Banasikowski, Associate Director Advisory & Transaction Services, CBRE.

Początek 2021 optymistyczny dla poszukujących pracy

Z analizy przeprowadzonej na podstawie odpowiedzi niemal 800 klientów i pracowników Gi Group, Grafton Recruitment oraz CBRE wynika, że obecnie 3 na 4 firmy z branż IT, usług dla biznesu i produkcji z dużych miast prowadzi procesy rekrutacyjne bez zmian w stosunku do czasu sprzed pandemii. To o aż 21 pp. więcej niż rok temu. Zdecydowanie mniej firm deklaruje zamrażanie procesów rekrutacji – obecnie jest to 16 proc., podczas gdy jeszcze rok temu od przyjmowania nowych pracowników wstrzymywało się 23 proc. firm. Plan redukcji poziomu zatrudnienia zgłasza tylko 5 proc. przedsiębiorstw, zatem tyle samo co rok wcześniej.

Zatrudnia głównie IT, usługi dla biznesu i produkcja

Spośród firm z branż IT w największych polskich miastach niemal każda obecnie zatrudnia nowych pracowników. Zadeklarowały tak wszystkie przedsiębiorstwa zapytane w tej branży z miast Wrocław, Warszawa, Poznań i Katowice. W Krakowie zatrudnia 95 proc. firm IT, a w Łodzi 92 proc.

Dobra sytuacja pod względem rekrutacji jest również w sektorze usług dla biznesu, w którym w większości z wymienionych miast ponad 90 proc. firm przyjmuje obecnie nowych pracowników. Z kolei w produkcji najwięcej firm zatrudnia w Poznaniu, Warszawie i Katowicach – ponad 80 proc. Dane te pokrywają się także z zapotrzebowaniem na powierzchni biurowe. Sektor technologiczny i usług dla biznesu odpowiadały za większość transakcji na rynku biurowym w Polsce w 2020 r.

– Choć pandemia obeszła się delikatniej z branżami takimi jak IT czy usługi dla biznesu, to wielu pracodawców na początku wstrzymało rekrutacje, czekając na rozwój sytuacji. Dziś widzimy, że sytuacja powoli wraca do normy i niemal wszystkie firmy z sektora informatycznego z dużych miast zatrudniają pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko wycinek rzeczywistości i wiele innych sektorów wciąż zamraża nabór nowych osób w związku z obostrzeniami i niepewnością na rynku – mówi Ewa Michalska, Recruitment Services Director w firmie Grafton Recruitment.

Metodologia badania: badanie własne Wyser, Gi Group & Grafton Recruitment, przy współpracy z CBRE, na próbie 793 klientów, przeprowadzone w marcu 2021 r., metodą CATI.