COVID-19 wyzwaniem i szansą dla działów IT

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Cisco, transformacja biznesu przyspieszyła i wiele projektów zostało wdrożonych zaledwie w ciągu tygodni, a nie miesięcy czy lat, jak zakładały ich harmonogramy. Jednocześnie pandemia wymusiła na ekspertach IT przyjęcie nowych ról i obowiązków. Wyniki najnowszego badania Cisco prezentujące wpływ wirusa na pracę CIO i CTO potwierdzają, że działy IT stoją w obliczu sporych wyzwań, ale wychodzą z obecnej sytuacji wzmocnione.

Od dziesięcioleci branża IT opracowuje rozwiązania, które umożliwiają i upraszczają pracę zdalną i spotkania wirtualne. Jednak pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele firm musiało przystosować się z dnia na dzień do nowego, niemal całkowicie cyfrowego świata. Działy IT zmagają się z rosnącym popytem i presją na przyspieszenie transformacji cyfrowej. Muszą zapewnić klientom, partnerom i pracownikom zdalnym potężne zasoby cyfrowe, a tym samym są w dużej mierze odpowiedzialne za odporność swoich organizacji.

Nawigacja w nowej cyfrowej normalności

Badania pokazują, że transformacja cyfrowa w organizacjach otrzymała więcej mocy. Wiele z nich już teraz dostosowuje swoje przyszłe strategie, aby być lepiej przygotowanym na kolejne nieoczekiwane wydarzenia. Dla większości będzie to oznaczało dodatkowe inwestycje. 87 proc. respondentów, którzy wzięli udział w przygotowanym przez Cisco AppDynamics badaniu „Agents of Transformation 2020” przyznaje, że pandemia była sygnałem ostrzegawczym dla ich organizacji. W rezultacie muszą skupić się na biznesie cyfrowym i długoterminowej odporności na tym polu.

– Rozmowy z kolejnymi klientami i partnerami pokazują, że kwestia przekształcania decyzji podejmowanych w krótkim czasie w długoterminowe strategie digitalizacji jest kluczowa. Całe zagadnienie cyfrowej transformacji możemy natomiast podzielić na cztery pytania: jak odnowić infrastrukturę? Jakich aplikacji potrzebujemy, aby kontrolować nasze procesy biznesowe? Jak zabezpieczyć dane? I oczywiście jak sprawić, aby praca zespołowa była wydajna i produktywna?” – mówi Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce. – Oczywiście, chociaż od dawna rozmawiamy o pracy zdalnej, nie możemy zapominać, że nie wszyscy pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki z domów. Automatyzacja przenosi technologię również na inne obszary, m.in. handlu czy produkcji. Jestem pewien, że niedługo będziemy świadkami ponownego przemyślenia kwestii cyfryzacji w szerszej perspektywie rynkowej – dodaje Przemysław Kania.

Odbudowa stabilności wymaga nowych zasobów i wsparcia

Tegoroczna edycja ogólnoświatowego badania Cisco „Agents of Transformation” uwidacznia również presję, z jaką zmagają się działy IT, obawy co do podejmowania właściwych decyzji dla swoich firm w czasie kryzysu i zmiany priorytetów w miarę przyspieszenia transformacji cyfrowej. 61 proc. przedstawicieli działów IT odczuwa większą niż kiedykolwiek wcześniej presję w pracy. Jednocześnie, 87 proc. uczestników badania uważa czas pandemii za szansę dla ekspertów IT, aby udowodnić swoją wartość dla firmy, w której pracują. 80 proc. twierdzi także, że reakcje zespołów IT na pandemię pozwoliły pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ich działów w firmach. To oni mają możliwość wzmocnienia swoich organizacji i poprowadzenia ich przez obecny kryzys i chaos. Aby to zrobić, potrzebują jednak dostępu do danych i wiedzy. Dzięki temu będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje, tworzyć odpowiednie struktury wewnętrzne i kulturę pracy, a przede wszystkim działać na bieżąco przy ścisłym wsparciu ze strony strategicznych partnerów technologicznych. 78 proc. respondentów badania przyznało, że preferują współpracę ze stabilnymi i zaufanymi dostawcami technologii, którzy wykazali się elastycznością i wsparciem podczas pandemii. Co ciekawe, 66 proc. ankietowanych przyznało również, że ma dostęp do bezpłatnego lub taniego oprogramowania, usług wsparcia i szkoleń od zaufanych partnerów technologicznych i dostawców, którzy starają się sprostać wyzwaniom piętrzącym się przez COVID-19.

Obawy związane z bezpieczeństwem wzrosły podczas pandemii

Cisco zapytało również ponad 300 CIO, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na ich strategie przywództwa, poziom codziennego stresu oraz perspektywy obecnych i przyszłych strategii IT. Przedstawione w raporcie „CIO Impact Report: COVID-19” wyniki pokazują podobny obraz:

• 78 proc. przyznało, że pandemia miała duży wpływ na ich organizacje;

• jako szczególne wyzwania respondenci wymienili bezpieczeństwo, przepustowość VPN, utratę wydajności oraz awarie techniczne;

• ważną rolę odegrały aplikacje do współpracy, a uczestnicy badania potwierdzili znaczenie spotkań wideo: 86 proc. wykorzystywało technologię wideo do regularnych spotkań zespołów, a 78 proc. do spotkań indywidualnych;

• połowa zapytanych stwierdziła, że ich obawy o bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie są związane z szybkim wzrostem znaczenia pracy zdalnej;

• taki sam odsetek przyznał, że rozpoczęcie pracy na odległość stanowiło istotną zmianę kulturową dla ich organizacji;

• 88 proc. przyznało, że rola CIO/ CTO zwiększyła się, a ich wpływ na organizację wzrósł;

• w ocenie badanych, menedżerowie, którzy nie pracują w dziale IT, mają teraz lepsze zrozumienie potencjału, jaki stwarza infrastruktura informatyczna.