Cisco usprawnia funkcjonowanie pracowników i biur

Cisco ogłosiło wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających organizacjom elastyczność działania i odporność biznesową w obecnej, niepewnej rzeczywistości. Według CFO, którzy wzięli udział w badaniu PwC „COVID-19 CFO Pulse Survey”, organizacje skupiają się obecnie przede wszystkim na dostosowaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy (87 proc.) w związku z powrotem pracowników do biur.

Ponadto blisko połowa wszystkich CFO deklaruje, że w ich firmach praca zdalna zagości na stałe jako opcja na stanowiskach, na których jest możliwa. Większość (72 proc.) CFO ankietowanych w badaniu PwC przewiduje, że efektami ubocznymi pandemii będą większa elastyczność i zwinność, a 49 proc. uważa, że inwestycje technologiczne dokonywane przez nich w tym czasie poprawią pozycję ich firm w dłuższym okresie.

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwowaliśmy znaczne zakłócenia w wielu branżach i organizacjach o dotychczas niespotykanej skali. Firmy, których strategia cyfrowa zaplanowana była na rok do trzech lat, musiały przyspieszyć realizację projektów w dużo większej skali niemal z dnia na dzień – powiedział Chuck Robbins, prezes Cisco.

Rozwiązania branżowe

Pandemia zakłóciła pracę placówek opieki zdrowotnej i oświatowych. Dzięki wsparciu firmy Cisco w ciągu kilku dni wiele z nich było w stanie podjąć nauczanie zdalne lub przejść na zdalne zarządzanie i świadczyć usługi telemedyczne. Cisco w dalszym ciągu zapewnia im wsparcie w zakresie zwiększania elastyczności działania i wdrażania nowych modeli funkcjonowania. Nowe rozwiązania dla tych sektorów obejmują:

kształcenie na odległość – dzięki bezpieczeństwu rozwiązań do pracy grupowej wiedzy specjalistycznej Cisco, 1,2 mld dzieci i młodzieży na całym świecie mogło pozostać w kontakcie i uczyć się w zupełnie nowych dla siebie warunkach;

• tymczasowa, podłączona do sieci terenowa placówka szpitalna – pakiet infrastruktury IT, na której konfigurację i uruchomienie wystarczy do 5 dni, wspierający zwiększony ruch w szpitalu lub umożliwiający dołączenie dodatkowej placówki tymczasowej. Rozwiązanie obejmuje technologię bezprzewodową zapewniającą dostęp do danych, komunikacji głosowej i wideo, zintegrowane zabezpieczenia sieci oraz wskazówki i wsparcie w zakresie wdrożeń.

Rozwiązania do pracy zdalnej

W czasie pandemii klienci chętnie wybierali Cisco, ze względu na rozwiązania wspierające produktywność pracowników, cechujące się bezpieczeństwem i skalowalnością. Są one teraz dostępne jako rozwiązania pakietowe wspierające organizacje, które dysponują już wiedzą, jakie zmiany względem ich pierwotnego podejścia są niezbędne:

zdalne centrum kontaktu – usługi technologiczne i wdrożeniowe, które umożliwiają przedstawicielom centrum kontaktu pracę z domu przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze lub zapewniają bezpieczny zdalny dostęp do funkcjonującej w firmie technologii;

elastyczny dostęp zdalny – wiedza i technologia zapewniająca pracownikom dostęp do sieci, urządzeń końcowych umożliwiających współpracę oraz aplikacji biznesowych. W ofercie znajduje się wiele produktów i usług zaspokajających potrzeby różnych grup klientów – potrzebujących sprzętu, oprogramowania lub rozwiązań funkcjonujących na prywatnych urządzeniach użytkowników;

bezpieczeństwo pracy zdalnej – zabezpieczenia zdalnego dostępu dużej liczby użytkowników za pomocą narzędzi do analizy aktualnego obciążenia VPN, planowanie wdrożeń technologii Cisco Security, a także planowanie, projektowanie i konfiguracja sieci VPN, aby w bezpieczny sposób zarządzać zdalnym dostępem pracowników.

Zaufane rozwiązania w miejscu pracy

Organizacje muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest powrót do „nowej normalności”, poszukując rozwiązań umożliwiających bezpieczny powrót pracowników do biur oraz nowych modeli biznesowych i organizacji pracy, które spełnią wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników i klientów. Rozwiązania Cisco wspierające wprowadzane zmiany to m.in.:

łączność z biurem zdalnym – rozbudowa sieci firmowej o sąsiednie i zdalne lokalizacje, które spełniają wymagania użytkowników w zakresie większej przepustowości, szybszej łączności i większego bezpieczeństwa. Oferowane usługi i technologie pomagają klientom projektować i budować rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN oraz zarządzać nimi. Zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych przy wykorzystaniu odpowiednio zabezpieczonych i niezawodnych sieci bezprzewodowych;

monitorowanie zagęszczenia w biurach – wiedza specjalistyczna i technologia pomagająca zachować dystans społeczny w miejscu pracy. Rozwiązanie oparte na DNA Spaces wykorzystuje infrastrukturę bezprzewodową do analizowania zachowań użytkowników w różnych lokalizacjach, umożliwiając organizacjom podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.