Ciągłość biznesowa dzięki szybkiemu przejściu na home office

Obecnie wiele firm w Polsce i na świecie wymaga od swoich pracowników przejścia na pracę z domu, ze względu na koronawirusa COVID-19. Boom na home office może okazać się tymczasowy, ale znaczne zwiększenie liczby pracowników pracujących poza tradycyjnymi biurami staje się faktem. Ma również wpływ na wybór narzędzi, używanych do koordynowania zadań i komunikowania się. W tym kontekście wyzwaniem zdalnej pracy jest „pozostawanie w kontakcie”, a także planowanie działań i raportowanie.

Trend ten niedawno podkreśliła firma Zoom w swoim raporcie finansowym. Zauważyła nagły wzrost popytu na swój komunikator wideo do konferencji i spotkań online, nawet jeśli większość tego zainteresowania dotyczyła bezpłatnej usługi. Eric Yuan, dyrektor generalny Zoom, powiedział, że w świetle rozprzestrzeniania się koronawirusa wiele firm szybko zrozumiało, że potrzebuje narzędzi do zdalnej pracy i trend ten będzie się rozwijał.

Wsparcie w pracy zdalnej pracowników…

Wiele firm technologicznych obecnie wspiera swoich klientów i pracowników w pracy zdalnej. W ostatnich dniach Twitter zachęcał pracowników do pracy w domu. Podobnie postąpiły firmy takie jak Amazon, Google, LinkedIn i Microsoft, doradzając pracownikom zdalną pracę w celu ograniczenia ryzyka zarażenia wirusem.

Współzałożyciel firmy Box, Aaron Levie, opublikował tweet z oświadczeniem, w którym pisze, że wprowadził w życie plan działań aby zapewnić funkcjonowanie firmy i jej technologii w przypadku ewentualnych zakłóceń.

„Od dawna zdajemy sobie sprawę z potencjalnego ryzyka związanego z przerwami w świadczeniu usług z powodu zdarzeń niepożądanych, takich jak trzęsienie ziemi, przerwa w dostawie prądu lub kryzys zdrowia publicznego, taki jak COVID-19. Właśnie dlatego wprowadziliśmy program ciągłości działania, który zapewnia zasady i plany niezbędne do ochrony działalności firmy i jej kluczowych funkcji biznesowych” – pisze Levie.

W tym kontekście wiele firm technologicznych zauważa, że praca w domu jest normalną częścią ich działalności biznesowej, ale teraz rozszerzają tę opcję na wszystkich swoich pracowników, niezależnie od biura lub lokalizacji, z której zwykle pracują.

Obecna sytuacja pokazuje, że gotowość do szybkiego przejścia na pracę zdalną ma bardzo duże znaczenie biznesowe, jeśli chodzi o zachowanie ciągłości operacyjnej. Dziś, w okolicznościach wyjątkowych widać, że bez nowych technologii czy rozwiązań chmurowych, tak szybkie dostosowanie nie byłoby możliwe.

. i klientów

Podobnie działania obserwujemy także u rodzimych firm z branży IT. Na przykład w Oktawave podjęto, wzorem międzynarodowych gigantów IT, szereg działań związanych z funkcjonowaniem firmy. Już w ubiegłym tygodniu wprowadzono przejście na pracę zdalną, zawieszono wszystkie podróże międzynarodowe i krajowe oraz udział w wydarzeniach i spotkaniach.

W liście do swoich klientów firma zapewniła o ciągłości działania swoich usług, dzięki korzystaniu z szeregu narzędzi dostępnych w chmurze, których rutynowo używa do wspierania mobilności i pracy zdalnej (np. Skype, Slack, Teams czy wspomniany Zoom). Dzięki sprawnej regorganizacji Biuro Obsługi Klienta Oktawave nadal pracuje w trybie 24/7, podobnie jak inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie infrastruktury i obsługę centrów danych.

W razie potrzeby firma gwarantuje także możliwość przyjęcia większego obciążenia w związku wdrożeniami pracy zdalnej u klientów lub dalsze lub dłużej trwające utrudnienia. Oferuje też firmom w Polsce pomoc w zapewnieniu ciągłości działania biznesu i uruchomienia usług wspierających pracę zdalną (np. Office365, GSuite, Zoom, Hangouts, Slack), a także błyskawicznie przeniesienie dodatkowych serwerów do chmury.