Bosch zabezpiecza Port Praski – miasto nowej generacji

W najstarszej dzielnicy prawobrzeżnej Warszawy, w pobliżu Starówki i Stadionu Narodowego, powstaje miasto nowej generacji – Port Praski. Na ok. 40-hektarowym terenie realizowane jest jedno z największych przedsięwzięć architektonicznych w Europie, gdzie historia łączy się z nowoczesnością.

Na Port Praski składają się cztery dzielnice – Stara Praga, Doki, City i Park Mediów. Każda z nich będzie pełnić różne funkcje – od mieszkalnej poprzez biurową aż po rekreacyjną i naukową. Dzielnica Stara Praga to część mieszkalno-usługowa całego kompleksu. Doki to luksusowa część Portu Praskiego, zlokalizowana tuż nad wodą, gdzie powstaną ekskluzywne butiki i restauracje z ogródkami, marina oraz bulwary ciągnące się wzdłuż portu. Tuż przy stacji metra Stadion Narodowy powstanie dzielnica City z czterema biurowcami. Z kolei Park Mediów będzie nowoczesnym kompleksem z forum technologicznym, fitness parkiem, centrum edukacji, centrum nowych technologii i centrum konferencyjno-widowiskowym.

Na niezwykły charakter przedsięwzięcia duży wpływ ma bliskie sąsiedztwo rzeki. Port Praski powstaje przy dawnych dokach portowych nad Wisłą, a to wymaga zabezpieczenia przeciwpowodziowego, aby możliwa była realizacja całej inwestycji. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe będzie chronić przed zalaniem nie tylko Port Praski, ale znaczący teren prawobrzeżnej Warszawy: Pragę Północ od ulicy Ratuszowej, przy której znajduje się ZOO, po część Pragi Południe, aż do Gocławia. To nie jedyna forma ochrony życia i mienia na terenie Portu Praskiego.

– Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest filarem nowoczesnego miasta. W tym celu firma Bosch Security and Safety Systems zapewnia zintegrowane rozwiązanie w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej, systemu telewizji dozorowej oraz platformy integrującej BIS – mówi Krzysztof Góra, dyrektor handlowy działu Bosch Security and Safety Systems.

Podstawowymi założeniami wobec systemu zabezpieczeń była możliwość utworzenia wielu stacji operatorskich oraz rozproszenia elementów systemu na całym obszarze inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości globalnego zarządzania. Integracja systemu na dużym dystansie nie stanowi jednak problemu, rozwiązania sieciowe Bosch zostały bowiem stworzone z myślą o takich inwestycjach. Na przykład, poszczególne centrale systemu sygnalizacji pożarowej typu FPA-5000 mogą być rozmieszczone w odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów od siebie. Jednocześnie zaś, wszystkie centrale systemu są sieciowane w koncepcji węzłów równoważnych, w skutek czego nie występuje pojedynczy punkt awarii systemu.

Całość inwestycji wyposażona jest również w system dozoru wizyjnego marki Bosch. Kamery zainstalowano na elewacjach, przy wejściach do budynków, w ciągach komunikacyjnych, windach oraz w garażach. Całość integruje system BVMS (Bosch Video Management System) wizualizowany w rozproszonych stacjach operatorskich.

Z uwagi na stały rozwój inwestycji realizowanej etapowo, od dostarczanych rozwiązań wymaga się ponadto elastycznej architektury oraz co najmniej 5-letniej kompatybilności wstecznej urządzeń. Gwarantuje to możliwość etapowej, płynnej realizacji inwestycji. Jednocześnie jednak rozwiązania powinny być gotowe na wyzwania jutra. Intensywnie rozwijane rozwiązania dla systemów zabezpieczeń w chmurze Bosch, integrowane bezpośrednio z kontrolerami poszczególnych systemów, tworzą spójną koncepcję oraz otwierają szereg, niedostępnych dla innych systemów możliwości.

System dopełnia platforma integrująca BIS, umożliwiająca centralne zarządzanie i monitoring rozproszonych na poszczególnych obiektach systemów zabezpieczeń.

Fot. Bosch