Bezpłatne wirtualne biuro i szkoła od Oktawave

Istnieją obiektywne czynniki, które obecnie mogą uczynić pracę zdalną szczególnie wymagającą – brak osobistego kontaktu, ograniczony dostęp do wsparcia kierowniczego czy potrzebnych informacji i dokumentów. Efekt? Spada wydajność i zaangażowanie. Z podobnym problemem borykają się nauczyciele zobowiązani do realizacji podstaw programowych. Wymaga ona bieżącego kontaktu z uczniami i przekazywania im wiedzy oraz informacji zwrotnych.

W odpowiedzi na Covid-19 wiele firm i organizacji poprosiło swoich pracowników o pracę zdalną, a szkoły i uczelnie zostały zamknięte. Nowe warunki organizacji pracy są nowością i wyzwaniem dla znacznej części pracowników i ich menadżerów, a także nauczycieli i uczniów. Z pomocą przychodzą nowe technologie i rozwiązania chmurowe, których część jest dostępna bezpłatnie. Na przykład wirtualne biuro i szkoła od Oktawave.

Problematyczna komunikacja

Przedłuża się okres, w którym szkoły i miejsca pracy pozostają zamknięte. Wyzwaniem dla pracowników i menadżerów jest brak dostępu do kanałów komunikacji o odpowiednich funkcjonalnościach. A czasem zbyt duża liczba kanałów służących do realizacji różnych potrzeb komunikacyjnych czy zadań związanych z planowaniem i raportowaniem pracy.

Z kolei wirtualne spotkania nauczycieli z uczniami ograniczają się obecnie głównie do wideokonferencji i zadawania w dziennikach elektronicznych prac domowych. W odpowiedzi uczniowie przesyłają swoje prace w postaci zdjęć lub print screenów. Rodzice, zajęci pracą (także zdalną), często nie są w stanie poświęcić dzieciom wystarczającej uwagi podczas nauki i odrabiania lekcji. A nauczyciele nie zawsze dysponują narzędziami do nanoszenia swoich uwag czy poprawek na przesłanych przez uczniów materiałach.

Wirtualne biuro

Oktawave oferuje teraz wszystkim małym i średnim firmom, które jeszcze nie zorganizowały w pełni swojej pracy zdalnej, bezpłatny system wideokonferencji, który pełni rolę wirtualnego biura. W Oktawave Virtual Rooms znajdują się wirtualne pokoje pracy, które umożliwiają sprawną pracę zdalną w podgrupach, zmniejszenie dystansu pomiędzy pracownikami i dzielenie się informacjami.

Można tu organizować spotkania online, szkolenia i wspólną pracę na dokumentach. A także udzielać feedbacku w czasie rzeczywistym przy pomocy czatu lub narzędzi graficznych. Możliwe jest też zapraszanie klientów do udziału w spotkaniach, organizowanie dla nich prezentacji i raportowanie na bieżąco efektów pracy.

Wirtualna szkoła

Oktawave Virtual Rooms umożliwia również zorganizowanie wirtualnych klas i przekazywanie wiedzy uczniom w sposób zbliżony do tradycyjnego. Do dyspozycji jest tablica, na której nauczyciele mogą udostępniać materiały i prezentacje, a uczniowie zadawać pytania lub nanosić komentarze.

System umożliwia włączenie lub wyciszenie mikrofonów wszystkim uczniom jednym kliknięciem, zadawanie pytań quizowych w czasie rzeczywistym, podzielenie podopiecznych na grupy, w których mogą wykonywać ćwiczenia, ustawianie stoperów dla pracy w grupach oraz statusów „podniesiona ręka do odpowiedzi” i udzielanie głosu poszczególnym osobom. Platforma umożliwia też organizowanie zebrań online dla rodziców.

Warunki udostępnienia usługi

Rozwiązanie Oktawave Virtual Rooms można przetestować. Infrastruktura chmurowa, na której działa, udostępniana jest bezpłatnie przez okres 6 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.) dla maksymalnie 250 użytkowników. Płaci się tylko za instalację tego rozwiązania w chmurze Oktawave (1 tys. zł netto), zlokalizowanej w Polsce. Dostęp do platformy posiada i nadaje zamawiający usługę.

Kompletne rozwiązanie składa się z trzech komponentów: oprogramowania BigBlueButton objętego licencją open source, usługi uruchomienia i konfiguracji platformy przez inżyniera chmurowego oraz serwerów w chmurze Oktawave. Oktawave posiada wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa do realizacji takiej usługi.