Bardziej szczegółowa analiza funkcjonowania sieci i inteligentniejsza automatyzacja

Cisco wprowadza ulepszenia sieciowe, aby zapewniać łączność oraz zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo. Innowacje skoncentrowane na upraszczaniu automatyzacji oraz zapewnianiu danych analitycznych pochodzących zarówno od biznesu, jak i działów IT, czynią zespoły IT bardziej zwinnymi, umożliwiając również ścisłą realizację celów biznesowych. W obecnym, dynamicznym środowisku biznesowym jest to szczególnie ważne.

– W dzisiejszym nieustannie zmieniającym się świecie, kluczowe znaczenie ma dostosowanie sieci firmy do jej strategicznych celów, niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie i zabezpieczanie pracowników zdalnych, przyspieszenie przejścia na rozwiązania oparte na chmurze, czy wspieranie transformacji biznesu – powiedział Scott Harrell, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Intent-based Networking Group w Cisco.

Cisco SD-WAN

Innowacje Cisco SD-WAN, oparte na rozwiązaniach Viptela, zapewniają pełne bezpieczeństwo w chmurze, dzięki integracji z Cisco Umbrella. Zapewnia ochronę przed poważnymi w skutkach atakami internetowymi, związanymi z zastosowaniem modelu SaaS czy dostępem do Internetu. Cisco Umbrella udostępnia bezpieczną bramę internetową (SWG), zabezpieczenia warstwy DNS, zaporę sieciową i funkcję brokera bezpieczeństwa dostępu do chmury (CASB) w jednej, zintegrowanej usłudze opartej na chmurze.

Dzięki zautomatyzowanemu przydzielaniu zasobów i uproszczonemu licencjonowaniu, Cisco SD-WAN zintegrowane z Cisco Umbrella umożliwia szybkie wdrożenie i zapewnia łatwość użytkowania, optymalizując doświadczenie użytkownika i zapewniając ochronę na najwyższym poziomie. Konwergencja bezpieczeństwa i sieci to ważny etap dla klientów przechodzących na architekturę SASE (Secure Access Service Edge). Inne innowacje w obszarze SD-WAN to obsługa multicastingu, integracja komunikacji głosowej i ujednolicenie komunikacji.

Sieci Cisco definiowane przez użytkownika

Dzięki sieciom Cisco definiowanym przez użytkownika, pracownicy IT mogą zapewnić użytkownikom końcowym kontrolę nad ich własną częścią sieci bezprzewodowej za pośrednictwem Cisco DNA Center. Użytkownicy końcowi mogą bezpiecznie podłączać urządzenia, a także kontrolować za pośrednictwem aplikacji mobilnej User Defined Network, które urządzenia mogą łączyć się z ich własną częścią sieci.

Zarządzanie urządzeniami IoT

Cisco rozszerza zakres gromadzenia informacji o wcześniej niemonitorowane urządzenia, co umożliwia działowi IT efektywniejszą segmentację i lepsze zarządzanie urządzeniami IoT. Segmentacja sieci, czyli podział sieci na mniejsze części w celu poprawy wydajności i zwiększenia bezpieczeństwa, była dawniej trudnym zadaniem, szczególnie w środowiskach o dynamicznie rozwijającym się i zróżnicowanym ekosystemie punktów końcowych IoT.

AI Endpoint Analytics Cisco DNA Center identyfikuje nieznane wcześniej punkty końcowe, a następnie wykorzystuje różne kontekstowe źródła danych i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do ich logicznego pogrupowania. Dzięki tym informacjom dział IT może tworzyć podstawy do wdrożenia skalowalnych, zautomatyzowanych reguł. Natomiast analiza reguł na podstawie grup Cisco DNA Center umożliwia analizowanie przepływu ruchu między grupami punktów końcowych w celu tworzenia reguł, które posłużą jako podstawa właściwej segmentacji.

Sieci bezprzewodowe

Dzisiejsze sieci bezprzewodowe wnoszą ogromną wartość biznesową, nie tylko dzięki zapewnianemu doświadczeniu, ale także dzięki gromadzonym danym behawioralnym. Na platformie usług Cisco opartych na lokalizacji, czyli Cisco DNA Spaces, dodano nową funkcjonalność w celu zwiększenia widoczności i zapewnienia informacji firmom, które chcą odpowiednio zabezpieczyć przestrzenie fizyczne. Cisco DNA Spaces w kontekście powrotu do biur: Cisco dodało do platformy narzędzia do przeprowadzania analiz w czasie rzeczywistym i analiz historycznych, aby ułatwić klientom biznesowym monitorowanie miejsc pracy pod kątem wytycznych dotyczących zachowania dystansu społecznego. Klienci mogą wykorzystywać wbudowane aplikacje do monitorowania zagęszczenia użytkowników w budynkach w czasie rzeczywistym i analizować, w jaki sposób te przestrzenie są użytkowane. Powyższe informacje mają kluczowe znaczenie, ponieważ firmy dążą do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ale także do zwiększenia wydajności miejsc pracy.

Usługi IoT w budynkach

Cisco DNA Spaces wprowadza pierwszą w branży ofertę Indoor IoT-as-a-Service na podstawie punktów dostępowych WiFi-6, aby pomóc klientom w szybkim i ekonomicznym wdrażaniu aplikacji IoT na dużą skalę w przestrzeniach biurowych. Cisco DNA Spaces upraszcza aktywację, konfigurację i zarządzanie wieloma obsługiwanymi urządzeniami IoT, co obejmuje również urządzenia komunikujące się przez Bluetooth (BLE). Dzięki rozbudowanemu ekosystemowi partnerów branżowych Cisco, Cisco DNA Spaces umożliwia monitorowanie zasobów i środowiska pod kątem bezpieczeństwa pracowników i wykorzystania przestrzeni. Sprawdzi się zatem również w wielu zastosowaniach w opiece zdrowotnej (m.in. do przydziału gabinetów), w miejscach pracy, a także w handlu detalicznym, edukacji, produkcji czy hotelarstwie.

Innowacje w Cisco DNA Center i Cisco DNA Spaces zostaną udostępnione latem 2020 r. Innowacje w Cisco SD-WAN są już dostępne.