AWS uruchamia akcelerator dla startupów tworzących rozwiązania generatywnej AI

Amazon Web Services (AWS) uruchomił Generative AI Accelerator, globalny program skupiający się na pomocy nowo powstałym startupom w przestrzeni generatywnej sztucznej inteligencji. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 17 kwietnia. Firma uruchomiła również osobny program akceleracyjny dla wsparcia rozwiązań dla sektora obronnego.

W trakcie 10-tygodniowego kursu założyciele wybranych startupów tworzących rozwiązania z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji przejdą szkolenie ze strategii wprowadzania takich narzędzi na rynek, optymalizacji uczenia maszynowego, a także otrzymają dostęp do najnowocześniejszych modeli i narzędzi AI. Kolejne korzyści z programu to m.in.:

– przyznanie wybranym kandydatom do 300 tys. USD kredytów aktywacyjnych (AWS Activate Credits),

– wsparcie mentorów – zarówno technologiczne, jak i biznesowe – dopasowane do branży, rynku i etapu rozwoju,

– sesje demonstracyjne z potencjalnymi inwestorami i klientami,

– możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z ekspertami branżowymi.

AWS od ponad dwudziestu lat zaangażowany jest w rozwój technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Otwarcie tego akceleratora wpisuje się w misję AWS w kierunku demokratyzacji i szerszego dostępu nowych technologii.

AWS ogłosił również Europejski Akcelerator Obrony dla startupów związanych z sektorem obrony i bezpieczeństwem narodowym, skupionych m.in. na tematyce cyberodporności, bezpieczeństwa energetycznego i możliwości bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy organizacjami związanymi z sektorem obronnym. Oprócz kredytów aktywacyjnych AWS dla wybranych kandydatów, uczestnicy 4-tygodniowego programu przejdą także szkolenia w zakresie korzystania z technologii firmy w chmurze, otrzymają opiekę mentorską organizacji sektora obronnego i wsparcie ekspertów technicznych, a także doradztwo biznesowe związane z wejściem na rynek oraz podpowiedzi dotyczące strategii inwestycyjnej.

Podobnie jak w przypadku AI, startupy zgłaszające się do programu mogą pochodzić z całego świata. Warunkami przystąpienia są m.in. chęć współpracy z organizacjami z europejskiego sektora obronnego, a także propozycja, w jaki sposób wykorzystano by technologie chmurowe AWS do rozwiązywania wyzwań stojących przed sektorem obronnym. Program realizowany jest przez AWS we współpracy z brytyjską firmą Plexal, wspieraną przez rząd Wielkiej Brytanii.