Zabezpieczenie druku to konieczność

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Sharp w ramach kampanii „I’m Secure” tylko 10 proc. respondentów z MSP ma świadomość, że urządzenia wielofunkcyjne mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ich firmy, a 20 proc. przyznało, że nie wdrożyło żadnych procesów bezpieczeństwa regulujących korzystanie z drukarek.

Pracownicy nie zdają sobie sprawy, jak poważne mogą być zagrożenia wynikające z naruszeń bezpieczeństwa druku. Bez zmiany sposobu postępowania, bezpieczeństwo druku i dokumentów nadal będzie stanowić słaby punkt dzisiejszych MSP. Dlaczego tak liczne naruszenia bezpieczeństwa druku stanowią obecnie duży problem i skąd się on właściwie bierze?

W ostatnich latach tradycyjne drukarki zostały w dużej mierze zastąpione zaawansowanymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. Nowoczesne urządzenia posiadają te same cechy co komputery, które wykorzystujemy w pracy – przechowują informacje, są podłączone do sieci firmowej, udostępniają poufne dane w formie papierowej i cyfrowej. Niestety, wielu pracowników wciąż traktuje je jak „zwykłe drukarki”, nie poświęcając należytej uwagi zabezpieczeniom. Pomimo podobieństw pomiędzy urządzeniem wielofunkcyjnym a komputerem, aż 40 proc. badanych pracowników twierdzi, że nigdy nie zostało przeszkolonych odnośnie do zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego. Stanowi to poważny problem dla rozwijających się firm.

Jak się okazuje, 21 proc. pracowników twierdzi, że w ich firmach nie obowiązują żadne procesy zabezpieczające drukarki i urządzenia MFP. Z kolei 25 proc. pracowników znalazło na tacy drukarki poufne lub prywatne dane, których nie powinni widzieć, a 28 proc. używało firmowej drukarki, by wydrukować przygotowane w domu, prywatne dokumenty.

Nawet jeśli dziewięciu na dziesięciu pracowników biurowych w Europie nie postrzega drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych jako zagrożenia dla bezpieczeństwa, są one tak samo narażone na ataki hakerów, jak laptopy czy komputery stacjonarne. Muszą więc być chronione przez technologię oraz odpowiednie praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Hakerzy mogą włamać się do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych i wyłącznie upoważniony personel jest uprawniony do wykonywania konserwacji drukarek w ich miejscu pracy. Hakerzy mogą też przechwycić skan. Również nie każdy powinien móc korzystać z tych urządzeń bez konieczności uwierzytelniania.