Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie – kolejne porozumienie

Dziewiąte porozumienie w ramach zainicjowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) zostało podpisane 9 marca 2020 r. – dołączyła do niego firma DELL Technologies Polska.

– To ważne porozumienie. DELL to jeden z gigantów światowego rynku nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Co więcej, to także mocno zakorzeniona w Polsce firma, o czym świadczy, chociażby jej fabryka w Łodzi – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas uroczystości podpisania porozumienia, która odbyła się w łódzkiej fabryce DELL. – Podpisany dokument zacieśnia naszą współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki niemu zyskujemy m.in. możliwość dostępu do wiedzy, informacji i doświadczenia największych firmach technologicznych. Ma to duże znaczenie w kontekście przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Co więcej, tego typu porozumienia rozwijają wzajemne zaufanie pomiędzy administracją rządową a sektorem prywatnym – dodał szef MC.

W ramach podpisanego porozumienia jego strony zobowiązują się m.in. do współpracy w celu wymiany informacji o potencjalnych cyberzagrożeniach oraz zdarzeniach noszących znamiona zaplanowanych cyberataków na różne sektory gospodarki i sektor publiczny. Wszystko po to, by m.in. zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług.

Dotychczas podobne porozumienia zawarto z uznanymi na rynku przedsiębiorstwami technologicznymi. W 2019 r. do PWCyber przystąpiły: Samsung, Nokia, Cisco, Ericsson oraz pierwsza polska firma: Krypton. Natomiast w tym roku podpisano już porozumienia z czterema firmami: IBM, Thales, Dynacon (polska firma wyspecjalizowana w technologiach OT) oraz z firmą DELL. Obecnie negocjowane są porozumienia z kolejnymi kilkunastoma firmami. Podpisane porozumienie obejmuje takie obszary jak: informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy i testów oraz certyfikacji, w tym przede wszystkim:

• podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń oraz metod ataków w cyberprzestrzeni;

• identyfikacja podatności i zagrożeń oraz wymiana informacji;

• opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń i oprogramowań;

• przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa;

• promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo zachęca kolejne firmy do współpracy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, którego celem jest rozwijanie badań nad certyfikacją cyberbezpieczeństwa i budowanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.