Podpis na ekranie dotykowym w PKO BP

Najpopularniejsze operacje: potwierdzanie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu podpisem na ekranie dotykowym dostępne jest już w 56 oddziałach banku – do końca czerwca 2020 r. w 500. Zastosowane rozwiązanie gwarantuje szybszy czas obsługi, automatyczną cyfrową archiwizację i znaczną redukcję zużywanego papieru.

Doradcy wykorzystują te urządzenia również do edukowania klientów i prezentowania możliwości serwisu transakcyjnego iPKO. Wprowadzane rozwiązanie jest częścią optymalizacji i digitalizacji procesów obsługi klientów. Digitalizacja procesów jest jednym z głównych elementów strategii „PKO Bank Przyszłości”.

Rozwiązanie zostało przygotowane przez bank we współpracy z firmą Nanovo. Bank od kilku lat wprowadza rozwiązania, które mają ograniczyć ilość zużywanego papieru. Istotną zmianą było wdrożenie w oddziałach banku w 2017 r. autoryzacji 23 operacji kodem z SMS, bez konieczności składania podpisu. Kolejne rozwiązania mające przynieść redukcję zużycie papieru to m.in. możliwość przesyłania do banku wybranych dokumentów np. – skan polisy ubezpieczeniowej do kredytu hipotecznego, legitymacji studenckiej, wdrożenie 40 różnych typów dyspozycji, jak np. pełnomocnictwo do rachunku bankowego, dyspozycja zastrzeżenia dokumentu, dyspozycja na wypadek śmierci i udostępnienie ich klientom w serwisie iPKO oraz ograniczanie korespondencji papierowej do klientów na rzecz elektronicznej. To wszystko pozwoliło na istotną redukcję wykorzystywanego papieru – w I połowie 2019 r. bank kupił go o ponad 50 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.