PIIT i SoDA rozpoczynają współpracę

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) podpisała porozumienie z Software Development Association Poland (SoDA). Współpraca będzie obejmować wspólne reprezentowanie środowisk IT i Telekomunikacji oraz pozwoli na wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań i rekomendacji dla branży.

Jest to szczególnie ważne w perspektywie odpowiedniego rozdysponowania budżetu przyznanego z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz środków z Funduszu Odbudowy. Polska znalazła się w grupie największych beneficjentów wspomnianych inicjatyw.

– Obecnie stoimy przed nowymi możliwościami, które stwarzają dla nas środki unijne z różnych programów. Jest to idealny czas na planowanie i proponowanie nowych rozwiązań dla infrastruktury cyfrowej. Dlatego podjęcie współpracy z SoDA, organizacją integrującą polską branżę programistyczną, jest dla PIIT idealnym uzupełnieniem działalności na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Wsparcie ze strony doświadczonego Partnera to klucz do rekomendowania najkorzystniejszych rozwiązań dla Polski w procesie cyfrowej transformacji – powiedział Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

– Współpraca pomiędzy SoDA a PIIT opiera się na wspólnej misji – łączenia, reprezentowania i popularyzowania branży IT. Mamy nadzieję, że pozwoli ona na przyśpieszenie cyfryzacji naszej gospodarki, jak również umożliwi szersze promowanie polskiego potencjału teleinformatycznego na świecie. Wiele światowej klasy produktów oraz usług zostało stworzonych przez polskich programistów, czym chcemy się chwalić na arenie międzynarodowej. Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda nam się jeszcze skuteczniej dotrzeć do mediów, a także organów publicznych, co pomoże jeszcze szybciej rozwijać całą branżę oraz pozwoli utrzymać naszą pozycję w światowej czołówce liderów dostarczania wysokiej jakości oprogramowania – powiedział Bartosz Majewski, Founding Member & President of SoDA.

W ramach porozumienia PIIT i SoDA będą podejmowane działania w następujących obszarach:

  • współpraca na rzecz rozwoju branży teleinformatycznej, w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, takich jak organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów i innych podobnych form prezentacji organizowanych w ramach regularnych spotkań branżowych;
  • współpraca na rzecz zagranicznej promocji polskiej branży teleinformatycznej;
  • podejmowanie działań w obszarze legislacji, w szczególności opracowywanie wspólnych stanowisk w zakresie planowanych zmian legislacyjnych dotyczących branży teleinformatycznej, udział w konsultacjach społecznych, zgłaszanie wspólnych uwag i zastrzeżeń do projektów zmian legislacyjnych;
  • współpraca w zakresie edukacji poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw;
  • przeprowadzanie wspólnych badań i analiz.

– Polska branża IT stoi przed sporymi wyzwaniami, naszą ambicją jest uczynienie z niej siły napędowej polskiej gospodarki opartej na wiedzy. Polskie władze potrzebują jednego spójnego stanowiska polskiego IT. Dlatego łączymy siły z PIIT, by konsultować, opiniować i tworzyć korzystne dla rynku IT zmiany prawne, a przez to mieć realny wpływ na legislację – dodaje Konrad Weiske, Vice President of SoDA.

Nowa perspektywa finansowa, Fundusz Odbudowy i inne programy finansowe stanowią dla polskiej gospodarki, w tym sektora ICT, szanse na cywilizacyjny postęp, którego istotnym elementem będzie infrastruktura cyfrowa. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, ochronę środowiska, energetykę czy edukację. Dlatego tak ważna jest współpraca różnych podmiotów z branży, która pozwoli na wypracowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych i usług IT jest warunkiem skutecznego działania i rozwoju całej gospodarki.