Ericsson Mobility Report: na rewolucję 5G w naszej części Europy jeszcze poczekamy

W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost abonamentów komórkowych zdecydowanie zwalnia i oczekuje się, że w najbliższych latach ich liczba pozostanie na podobnym poziomie. Także wdrażanie technologii 5G w naszym regionie przebiega wolniej w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.

Jak podaje najnowszy Ericsson Mobility Report, wynika to częściowo z wolniejszego procesu przyznawania częstotliwości, jak również z niechęci konsumentów do przechodzenia na droższe abonamenty. Dlatego w naszym regionie 4G jest nadal dominującą technologią i oczekuje się, że będzie stanowić 75 proc. wszystkich abonamentów na koniec 2022 r. Równocześnie zauważalna jest migracja z technologii 2G/3G do 4G, ten trend będzie widoczny do 2024 r. Według raportu firmy Ericsson zmiana powinna nastąpić od 2025 r. Oczekuje się, że dopiero za około dwa lata 5G będzie jedynym rosnącym typem subskrypcji w Europie Środkowo-Wschodniej.

150 mln do końca 2023

Na koniec 2023 r. liczba subskrypcji 5G w regionie Europy Środkowej i Wschodniej osiągnie prawie 150 mln, natomiast do końca 2028 r. penetracja będzie wynosić 88 proc. Wynika to z faktu, że wielu dostawców usług w ciągu najbliższych kilku lat będzie się wycofywać z sieci 3G, aby umożliwić ponowne wykorzystanie częstotliwości radiowych dla technologii 4G i 5G.

– Największym beneficjentem tej zmiany będzie przede wszystkim krajowy przemysł, który zyska narzędzie napędzające proces digitalizacji – dodaje Martin Mellor, prezes firmy Ericsson w Polsce. – Powszechne zastosowanie pasma 5G oznacza również zwiększenie wydajności sieci komórkowej, co pozwoli wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi, umożliwiające przesyłanie coraz większych pakietów danych – dodaje.

Sieć 5G zdominuje rynki zachodnie

Najbardziej rozwinięte rynki telekomunikacyjne już teraz przygotowują się zarówno na wzrost liczby subskrypcji, jak i większe zużycie danych komórkowych. W Ameryce Północnej widoczny jest silny wzrost subskrypcji 5G, który do 2028 r. wyniesie ok. 420 mln, co będzie stanowiło ponad 90 proc. subskrypcji mobilnych. Według informacji Ericsson Mobility Report podobną tendencję obserwuje się w krajach Europy Zachodniej, gdzie wzrost subskrypcji 5G również jest na wysokim poziomie i notuje skok z 32 mln w 2021 r. do 63 mln na koniec 2022 r.

5G osiągnie miliard subskrypcji

Jeśli chodzi o technologię 5G, to w okresie od lipca do września 2022 r. wolumen powiększył się o 110 mln subskrypcji, co daje łącznie ok. 870 mln. Zgodnie z prognozami zawartymi w poprzednich raportach Ericsson, 5G nadal ma osiągnąć miliard subskrypcji do końca tego roku – jest to rekordowy wynik, ponieważ siec 5G osiągnęła ten poziom dwa lata szybciej po swojej premierze, niż zrobiła to technologia 4G.

Jednocześnie globalny wolumen subskrypcji 4G nadal rośnie – w okresie od lipca do września 2022 r. to ok. 41 mln. Oczekuje się, że osiągnie on swój szczytowy poziom, wynoszący ok. 5,2 mld, już pod koniec tego roku.

Coraz więcej użytkowników smartfonów

Zgodnie z przewidywaniami, w skali globalnej rośnie całkowita liczba subskrypcji mobilnych. Według prognoz do końca 2022 r. osiągnie poziom 8,4 mld, natomiast do końca 2028 r. wyniesie 9,2 mld. Co istotne, większość subskrypcji mobilnych będzie dotyczyć użytkowników smartfonów. Na koniec 2022 r. przewiduje się, że ich liczba osiągnie 6,6 mld subskrypcji, co będzie stanowić ok. 79 proc. wszystkich subskrypcji telefonów komórkowych.

Polska u progu 5G

Polska wnosi duży wkład w budowę sieci piątej generacji nie tylko dzięki inżynierom R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi, ale również dzięki produkcji urządzeń 5G w fabryce Flex w Tczewie. 5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań „Made in Poland”. Ericsson w Polsce współpracuje ze środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G. Ericsson posiada obecnie komercyjne umówy 5G, z których 137 to aktywne sieci działające w 61 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G.

Pełna wersja raportu jest dostępna pod linkiem: Ericsson Mobility Report November 2022