Czy Lublin stanie się stolicą rozwiązań cybersec? Ruszył nabór startupów

W Samsung Inkubator w Lublinie rozpoczął się nabór do kolejnej edycji programu. Poszukiwane są startupy z województwa lubelskiego, które mają pomysły na innowacyjne rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Rekrutacja potrwa do końca marca 2020 r.

W ramach tworzenia sieci Inkubatorów w Polsce Wschodniej firma Samsung rok temu otworzyła Inkubator dla startupów w Lublinie. Przestrzeń wspiera innowacyjne projekty na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie technologiczne i merytoryczne oraz pomoc w pozyskiwaniu inwestorów. Miejsce jest otwarte dla lokalnej społeczności; organizowanych jest wiele wydarzeń wokół tematyki innowacji i kompetencji przyszłości.

Cyfrowy rozwój, jaki nastąpił w ciągu kilku ostatnich lat spowodował, że cyberbezpieczeństwo stało się jedną z najbardziej kluczowych kwestii, mającą realny wpływ na różne aspekty życia codziennego. Jednak jak wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa, tylko 6 proc. respondentów przyznało, że wyposaża swoje telefony w ochronę przed wirusami czy włamaniem. Z badań opracowanych przez Samsung w Polsce wynika również, że mniej niż połowa ankietowanych używa rozwiązań do szyfrowania danych w urządzeniach mobilnych, co w znaczący sposób poprawiłoby obszar cyberbezpieczeństwa w telefonie lub tablecie.

Z kolei raport CERT Polska „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu” zwraca uwagę, że „rośnie liczba złośliwych aplikacji dla urządzeń mobilnych, przede wszystkim z systemem Android. Wiele z nich, między innymi podszywających się pod legalne aplikacje finansowe, dostępnych było do pobrania w oficjalnym sklepie”. Bardzo niewiele użytkowników zdaje sobie sprawę z tego, że ich smartfony są narażone na utratę danych poufnych. Dlatego Samsung nie tylko rozwija własne rozwiązania chroniące przed cyberatakami, takie jak choćby ekosystem rozwiązań Samsung KNOX, lecz także pragnie lepiej budować świadomość cyberzagrożeń. W ramach działań w 2020 r. będą realizowane również dedykowane warsztaty z przedstawicielami NASK Instytut Badawczy oraz CERT.

Pod koniec 2019 r. firma podpisała porozumienie, którego celem było przystąpienie Samsung Electronics Polska do Programu współpracy w cyberbezpieczeństwie. Jest to świetny przykład kooperacji między sektorem prywatnym a administracją publiczną, co w przyszłości pozwoli odpowiednio reagować na wyzwania z tego obszaru. Firma wspiera również oddolne inicjatywy, oferując odpowiednie warunki do rozwoju projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Samsung Inkubator to nie tylko bezpłatna przestrzeń dla startupów, wyposażona w najnowsze technologie firmy założycielskiej. Inkubator wyróżnia także to, że młodzi innowatorzy otrzymują wsparcie technologiczne i merytoryczne na każdym etapie rozwoju. W trakcie prac nad prototypem startupy mogą liczyć na pomoc ekspertów z działu R&D firmy Samsung. Wybrane do inkubacji startupy wezmą udział w intensywnych szkoleniach z dziedzin związanych z technologią czy marketingiem. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung, przy zachowaniu pełni praw do swoich koncepcji. Samsung Inkubator przygotowuje także przedsiębiorców do prezentacji swoich prototypów przed inwestorami finansowymi i strategicznymi.

Samsung Inkubator jest dostępny nie tylko dla młodych innowatorów, lecz także dla lokalnej społeczności. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, w Inkubatorze planowany jest szereg działań przeznaczonych dla mieszkańców Lublina i okolic, takich jak warsztaty z przedsiębiorczości, zajęcia familijne o nowych technologiach czy inne.

Zgłoszenia można nadsyłać do końca marca 2020 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie https://startupinkubator.pl/lu/aplikuj. Partnerami lubelskiej inwestycji są NASK, Politechnika Lubelska, HugeTech oraz miasto Lublin.